Natuur Hobby Park
Deurne
 

 

Over ons


Natuurhobbypark Deurne (NHPD) is opgericht op 17 mei 1974 en als vereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van natuurhobby’s en alles wat daarmee verband houdt mogelijk te maken, vnl. door middel van de exploitatie van twee volkstuincomplexen.

Het is op beide complexen verboden tuinafval of ander materiaal te verbranden.

Het complex aan de Pastoor Jacobsstraat (1,4 ha groot) is sinds de oprichting van de vereniging bij haar in gebruik. Het ligt beschut binnen groenstroken. Behalve individuele tuinen zijn er 6 percelen beschikbaar voor het houden van kleine dieren, zoals kippen en vogels. Het terrein is voorzien van een afrastering en is alleen toegankelijk via een poort aan de voorzijde .

Voor algemeen gebruik is er een tuinhuis, verdeeld in twee ruimten. In de ene ruimte zijn kruiwagens e.d. (eigendom van NHPD) opgeslagen voor gratis gebruik door leden op het tuincomplex. Ook is er een klein aantal gereedschapsrekken aanwezig. De andere ruimte is een verblijfsruimte voor koffie – en theegebruik.

Een eigen water-pompinstallatie zorgt via aftappunten voor (niet drinkbaar!!) water bij de tuinen. In het (afgesloten) pomphok is gereedschap aanwezig, dat na toestemming van de terreinbeheerder door leden mag worden gebruikt.

 


Het complex aan de Kulertseweg (1 ha groot) is sinds 1994 in gebruik voor individuele tuinen. Ook dit terrein is voorzien van een afrastering, en is alleen toegankelijk via een poort aan de voorzijde.

Voor koffie – en theegebruik is er een verblijfsruimte, daarnaast een opslagruimte voor kruiwagens, gereedschapsrekken e.d. en een gebouw voor de water-pompinstallatie en gereedschap. Ook hier zorgt de pompinstallatie via een aantal aftappunten voor (niet drinkbaar!!) water bij de tuinen. Voor gebruik van gereedschapsrekken, kruiwagens en overig gereedschap, evenals het gebruik van koffie of thee, gelden dezelfde regels als op het andere complex.


Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken bijgestaan door terreinbeheerders. Samen dragen zij zorg voor beheer en onderhoud van de gebouwen, pompinstallatie, afrastering, beplanting, hoofd-paden, naleving van de verenigingsregels enz. Een aantal keren per jaar worden onderhoudsdagen georganiseerd, waarvoor op alle leden een beroep wordt gedaan. 

De vereniging beschikt over een aanhangwagen, gestationeerd op het complex aan de Pastoor Jacobsstraat, die via de terreinbeheerders kan worden gehuurd door de leden.

De inkoopcommissie biedt de mogelijkheid om gezamenlijk zaai- en pootgoed in te kopen. De bedongen korting komt uitsluitend de deelnemende leden toe.

Behalve via de informatieborden in de verblijfsruimten op de tuincomplexen worden de leden enkele malen per jaar geïnformeerd via het verenigingsblad De Groenstrook.